Get Adobe Flash player

Reklama
Reklama

Do wakacji

Licznik

Dzisiaj0
Ten tydzień20
Ten miesiąc213
OGÓŁEM358638

Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 05/EFS/2017 z dn. 12.09.2017r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn 20.10.2017 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr  05/EFS/2017 z dn. 012.09.2017r.

tytuł

„Akademia Pomysłów BUILD-UP” Nr RPPD.03.01.02-20-0054/15

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w ramach III Osi priorytetowej: Kompetencje i kwalifikacje; Działania 3.1 Kształcenie i edukacja  3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Priorytet inwestycyjny: 10.1 Ograniczenie
i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 2A

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 3A

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/EFS/2017 z dn. 12.09.2017r.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego z dn. 20.10.2017

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr  04/EFS/2017 z dn. 12.09.2017r.

tytuł

„Akademia Pomysłów BUILD-UP” Nr RPPD.03.01.02-20-0054/15

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w ramach III Osi priorytetowej: Kompetencje i kwalifikacje; Działania 3.1 Kształcenie i edukacja  3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Priorytet inwestycyjny: 10.1 Ograniczenie
i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 2A

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

Przetarg w ramach projektu "Akademia pomysłów BUILD_UP"

 

  

ZAWIADOMIENIE  z dn. 04.09.2017 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr  03/EFS/2017 z dn. 07.08.2017r.

tytuł

„Akademia Pomysłów BUILD-UP” Nr RPPD.03.01.02-20-0054/15

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt będzie realizowany w ramach III Osi priorytetowej: Kompetencje i kwalifikacje; Działania 3.1 Kształcenie i edukacja  3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Priorytet inwestycyjny: 10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZOBACZ

 

ZAŁ. NR 1

ZAŁ. NR 2

ZAŁ. NR 2a

ZAŁ. NR 3

ZAŁ. NR 3a

ZAŁ. NR 4

ZAŁ. NR 5

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - dostawa artykułów spożywczych

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

 

 

 

Informacja z sesji otwarcia ofert z dn. 17.08.2017 r.

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 09.08.2017 r.

 

Informacja o zmianie ogłoszenia z dn. 09.08.2017 r.

 

 

 

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Zał. 6

Zał. 7

Zał. 8

 

Ogłoszenie nr 500006263-N-2017 z dnia 31-07-2017 r.

 

Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

 

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

 

Numer: 559833-N-2017
Data: 28/07/2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 73531600000, ul. ul. Komisji Edukacji Narodowej  , 15687   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 679 38 80, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 85 679 38 80 wew. 190.
Adres strony internetowej (url):

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.8)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: 2017-09-01 lub zakończenia: 2018-06-22
W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: 2017-09-01 lub zakończenia: 2018-08-31

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.2.3)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: TAK
W ogłoszeniu powinno być: NIE

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-08-07, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-08-10, godzina: 10:00

 

Informacja o zmianie w Specyfikacji Istonych Warunków Zamówienia  ZOBACZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki:

 

Zał.1

Zał.2

Zał.3

Zał.4

Zał.5

Zał.6

Zał.7

Zał.8

Zał.9-12

Zał.13

Zał.14

 

 

Pytania i odpowiedzi

 

 

Pytanie 1

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania, sprzętu nagłaśniającego i sprzętu audiowizualnego

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (cz. I - III zamówienia) z dn. 18.07.2017 

 

 

 

Informacja z sesji otwarcia ofert z dn. 07.07.2017

 

 

 

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. zal nr 1A do SIWZ_OPZ_cz.1
4. zal nr 1B do SIWZ_OPZ_cz.2
5. zal nr 1C do SIWZ_OPZ_cz.3
6. zal nr 2 - 6 do SIWZ
7. zal nr 7 do SIWZ_projekt umowy

 

Pytania i odpowiedzi:

 

Pytanie 1 - dn. 04.07.2017

Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama