Get Adobe Flash player

Reklama
Reklama

Do wakacji

Licznik

Dzisiaj2
Ten tydzień22
Ten miesiąc215
OGÓŁEM358640

Zamówienia publiczne archiwum

Białystok: Znak sprawy: 26.3.2016 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku.
Numer ogłoszenia: 161965 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 95031 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 15-687 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 679 38 80, faks 85 679 38 80 wew. 190.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Znak sprawy: 26.3.2016 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych do magazynu szkoły przy ulicy KEN 1A w Białymstoku według następujących części: Nr 1 - Mięso i przetwory mięsne, Nr 2 - Warzywa, owoce i jaja, Nr 3 - Nabiał i produkty mleczarskie, Nr 4 - Mrożone owoce i warzywa, Nr 5 - Różne artykuły spożywcze, Nr 6 - Pieczywo świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, Nr 7 - Ryby mrożone i świeże..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.00.00.00-1, 15.10.00.00-9, 03.22.00.00-9, 03.14.25.00-3, 15.50.00.00-3, 15.33.11.70-9, 15.80.00.00-6, 15.81.00.00-9, 15.22.10.00-3, 15.21.11.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Mięso i przetwory mięsne.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Handel Artykułami Mięsnymi i Spożywczymi Jolanta Ciepła, ul. Magnoliowa 4, 15-669 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 183535,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 155386,60
 • Oferta z najniższą ceną: 155386,60 / Oferta z najwyższą ceną: 180423,41
 • Waluta: PLN .
 • Cena wybranej oferty: 142558,23
 • Oferta z najniższą ceną: 142558,23 / Oferta z najwyższą ceną: 143006,44
 • Waluta: PLN .
 • Cena wybranej oferty: 103189,85
 • Oferta z najniższą ceną: 103189,85 / Oferta z najwyższą ceną: 105765,58
 • Waluta: PLN .
 • Cena wybranej oferty: 22393,50
 • Oferta z najniższą ceną: 22393,50 / Oferta z najwyższą ceną: 23661,10
 • Waluta: PLN .
 • Cena wybranej oferty: 80581,96
 • Oferta z najniższą ceną: 80581,96 / Oferta z najwyższą ceną: 95440,53
 • Waluta: PLN .
 • Cena wybranej oferty: 26605,72
 • Oferta z najniższą ceną: 26605,72 / Oferta z najwyższą ceną: 31414,42
 • Waluta: PLN .
 • Cena wybranej oferty: 59927,70
 • Oferta z najniższą ceną: 59927,70 / Oferta z najwyższą ceną: 72031,80
 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Warzywa, owoce i jaja.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sprzedaż Hurtowa Owoców i Warzyw Teresa Mortel, ul. Witosa 30, 17-120 Brańsk, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170167,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Nabiał i produkty mleczarskie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HURT I DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wyskie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 123781,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Mrożone owoce i warzywa.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HURT I DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wyskie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29790,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: Różne artykuły spożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HURT I DETAL ART. SPOŻYWCZO-ROLNE Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wyskie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 127774,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 6   

Nazwa: Pieczywo świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Podlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne Sp. z o.o., ul. Dojnowska 61/1, 15-557 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35840,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 7   

Nazwa: Ryby mrożone i świeże

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AKWEN Hurtownia Ryb Krystyna Grochulska, ul. Tkacka 9, 15-689 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64446,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

                                                                                                        Anna Satuła

                                                                                                     Dyrektor Szkoły

Ogłoszenie o zamówieniu - 30.06.2015

 

 

Ogłoszenie (pdf)

 

 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23.06.2015

 

 

Ogłoszenie (pdf)

 

 


 

 

Odpowiedź na pytania - 08.06.2015

 

 

Odpowiedź (pdf)

 

 


 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku - publikacja 03-06-2015

 

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu (pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)

 

Załączniki (zip)

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zawiadomienie (pdf)

 

 


 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie (pdf)

 

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu

na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku - publikacja 27-05-2014

 

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu (pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)

 

Załączniki (zip)

 

 

Uwaga!

W dniu 30.05.2014 r. Zamawiający załączył brakujący załącznik nr 9C do SIWZ.  Proszę pobrać aktualny załącznik.

 

Zalacznik nr 9C do SIWZ

Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama
----------------------------
Reklama